MIND CRAFT
Norsk Skulpturbiennale 2015
Vigeland museet.
Jeg er medlem av NBK, BOA, LNM, NBF, ABK.

MENDING 2021

Det er en tid for alt.
Nå er det en tid for reparering.
Jeg plukker plastkanner funnet ved sjøen.
Jeg vasker og deler dem opp,
Borer hull, og syr sammen delene igjen.
Det er som om jeg mediterer mens jeg jobber.
Jeg opplever tilstedeværelse og ro,
Jeg reparerer og blir samtidig reparert.

TEGN

Furu finer, plastkanner funnet i sjøen, fiskesnøre, blekk og beis. 
2021

 

 

INSPIRED WORK FROM ICE, SNOW, AND MOUNTAINS.

FLATER I ROM, DRAWING IN SPACE.

-The beauty of geometry.

I love to put geometrical shapes together at different angels and see the light playing at the object. I work intuitivt, together with some kind of plan.

I use triangels, squares and other basic shapes you find in math, and put them precisely together.

I am fascinated by patterns, pixels, shadows and light playing at flat, bright surfaces, composed of repitive shapes in different angels. I buld by adding and redusing space.

I look at the shapes the objects make inbetween each other, as much as the shape itself. It is like drawing in space.

I want to shed light on the beautiful aspects of mathematics and the close binding mathematics have to the structure of nature. You see it in snow, in cells and in the building blocks of all of the nature.

I want to give us a reminder of taking care of the nature. To make us aware. The loss of the icebergs. The importance of taking care of the nature, to work together with it. Everything is connected.

"Mended" Furu finer. 2020.

GRUNNFORMER

MIND CRAFT 2

Sort og hvit. Treskulptur. 2019.

24x24x24cm og 24x24x16 cm.

MIND CRAFT 2

Skulpturer kan bestilles.

OKTAEDER

Keramikk. Kobolblå glassur. 2019.

8x8x8cm, 10x10x10cm, 11x11x11cm og 16x11x11cm. 500,- til 1500,-

TRETRYKK

Firkant med trekant. 30x35cm

GRAFIKK

THE BEAUTY OF GEOMETRY

Toppen av Isfjellet. 160x180cm.

Factory Light Festival 2017.

SKULPTURER

INSTALLASJONER

Isfjell.

60x55x55cm

Furu finer, glass  2019

SKULPTURMØBLER

Novembersutstillingen Drammen 2018.

Svev. -For det som så ut til å bli storm og tunge byger, det ble en fin og stille solskinnsdag, takket være et vindpust fra en sommerfugls tilfeldige vingeslag. Tekst fra Anne Grethe Preus sin sang, Sommerfuglvinger.

SKULPTURER

PROSESS

ARBEIDSPROSESSER

PAPIR SKULPTURER

THE BEAUTY OF GEOMETRY. Mattematikk som kunst.

Jeg trekker fra og legger til rom.

Det er en stille, fredelig og meditativ verden. Ett sted for ettertanke, tro og håp. Her kan tankene vandre og skape nytt liv. En kan fortape seg i rommet, skyggene og valørene. Det er en letthet over det hele, laget av komplekse former.

SPÅ

 

ABK utstillingen Vårslepp i Heggedal fabrikker.2015.
"Skigåing/Qigong"

THE COLOUR OF SHADOW

MALERIER 

Akryl på treplate. 40x40 cm.
 

Flater i rom. Papir modell.

PAPIR SKULPTURER

KALLIGRAFISK LANDSKAP.
Blekk på kritt-lim grunnet plate.
90x90 cm.
 

Jeg har utdannelse fra University West of England, Fine Art, Sculpture, Ba (hons) Degree.

Hovedfag ved Statens Håndverk og Kunstindustriskole i Oslo, Institutt for farge.

Ta gjerne kontakt med meg hvis du ønsker noen arbeider.

perniros@broadpark.no

MALERIER OG AKVARELL

CV

KONTAKTSIDE

Min gjestebok

Jeg er med i Norsk Kunstårbok med Mind Craft skulpturen.

Innkjøpt av Norsk Kulturråd og

Utenriksdepartementet