Pappmodell til Toppen av Isfjellet. 20x20 cm. 2017