ROM I ROM

 

Jeg arbeider med temaet, rom i rom. Illusjoner av rom, konkrete rom, rommet rundt objektene, mellomrommene, strekene som dannes mellom planene, skyggene som dannes.

 

Jeg er opptatt av å skape en følsomhet for rommet og tingene i det. Musikalsk og lyrisk. Gjentagende former med rytme men også noen kontraster som kan skape spenning. Jeg jobber med det formale og jeg vil skape stemninger. Hvite valører, gjentagelser, samspill, helhet.

 

Jeg jobber intuitivt og fritt, blandet med noe bestemt og kontrollerende. Noe også livet er et eksempel på, -å være åpen for forandring og lyttende, men også holde på noe som bare må være slik eller slik, -en balansegang.

 

Jeg vil skape et rom hvor en må åpne sansene for små variasjoner, noe meditativt, et fredelig sted å være, som kan gi deg rom for tankene.