Hvitt på grått.
Monotypi. Tretrykk.
40x30cm.
Til salgs 2.200,-