Innkjøpt av UD 2018.
Hver del 40x40x40 cm. Furu finer.